Český Fair Trade Institut Český Fair Trade Institut
HOME
Financování obsahového marketingu

Win to Win financování obsahového marketingu

Děláme obsahový marketing, který si na sebe sám vydělá.

Obsahový marketing je investicí, která se projevuje v čas a to vzrůstající návštěvností Vaší webové stránky a vylepšováním pozic Vaší webové stránky ve výsledcích organického vyhledávání. To s sebou nese možnost, nikoli však záruku přeměny návštěvníka Vaší webové stránky na platícího zákazníka / klienta .

Garantujeme výsledky, kterých lze obsahovým marketingem dosáhnout a které jsou podstatou poskytovaných služeb. Vaše náklady na obsahový marketing můžeme rozmělnit v čase, po který se již křivka finanční návratnosti investice do obsahové marketingu projeví i ve zvýšených tržbách.

Zajistíme financování obsahového marketingu prostřednictvím dostupných finančních nástrojů a Vy tak nebude nuceni vynakládat jednorázové finanční zdroje, které nejsou nikterak zanedbatelné.

Finanční nástroje poskytují poměrně široce rozevřený časový rámec pro splacení závazků, což má za důsledek velmi přijatelné měsíční plnění ze strany Klienta ve vztahu s poskytovateli finančního nástroje, ale stejně tak finanční nástroje poskytují možnost předčasného splacení v okamžiku, kdy se důsledky obsahového marketingu projeví ve zvýšených tržbách Klienta.

Díky využití financování, které jsme schopni zajistit, tedy můžete například zvolit intenzivní obsahový marketing, který se projeví v horizontu 3 , 6, 9, 12 měsíců namísto standardního a nastavit finanční nástroj tak, aby jste v době, kdy obsahový marketing zpracováváme a publikujeme obsah na Váš web, nemuseli vynakládat jednorázovou investici ve výši 900.000,- z Vašich zdrojů, ale například prostřednictvím finančního nástroje, který bude stanoven na potřebnou částku 900.000,- na 8 let při měsíční splátce cca 10.000,- a to s možností předčasného splacení v okamžiku, kdy obsahový marketing zvýší reálné zisky Vaší firmy nebo společnosti.