Rozsah provedené práce při realizaci obsahového marketingu z produkce ČFTI

V naší společnosti pracujeme na obsahovém marketingu pomocí tvorby textů na web a seo optimalizace, která přináší dlouhodobé výsledky.

Tvorba textů na web

Stručné schéma je:

 • 1) Vytvořit úvodní komplexní článek
 • 2) Rozšířit dílčí části úvodního článku podpůrnými (novými) články
 • 3) Vytvořit nová témata, která mají s úvodním i podpůrnými články spojitost z různých úhlů pohledu

Můžete se ovšem podívat na Konkrétní příklad procesu

Úprava již vytvořeného obsahu, který jste již publikovali na Vaší webové stránce.

 • - Úprava může být mnohdy časově náročnější, než-li vytvoření obsahu nového a to především z důvodu rozdílné osobnosti původního autora a stávajícího autora.
 • - Lze zachovat myšlenku, ovšem je problém ve stylizaci, formě, posloupnostech, informačních prioritách.

Vytvoření nového obsahu, který budeme publikovat na Vaší webové stránce.

 • - Rozsah nového publikovaného článku závisí na kreativitě autora, na konceptu článku, zda-li se jedná o komplexní informace, souhrn informací nebo jednotlivé dílčí problematiky, které jsou vzájemně provázané a otevírají možnost pro nový obsah.

A stejným procesem následně postupovat při rozvíjení nových témat.

Grafické zpracování

 • - Každá obsahová část webu, do které se publikují nové články má totožnou strukturu, nikterak komplikovanou, jedná se o vytvoření úvodní „šablony“ v souladu s desingem webové stránky, jako celku a následné změny jsou pouze v samotném textu a tématických obrázků v přiměřeném množství., které můžeme zajistit zásahem do programovacího kódu každé nové URL nebo předávat pouze texty Vašemu webmasterovi, který text přenese na Vaše webové stránky.

Technická a obsahová optimalizace pro vyhledávače

Technická optimalizace

Jedná se o proces Ctrl+C a Ctrl+V, je to manuální přenášení jednotlivých URL do konkrétních webových aplikací nebo se jedná o náhled do zdrojového kódu každé již publikované stránky, čímž dojde ke kontrole každé URL Vaší webové stránky.

Lze definovat priority:

 • - primárně URL, na kterých je již obsah publikován, či jsou hlavními stránkami prezentující produkty nebo služby Vaší firmy nebo společnosti
 • -sekundárně URL, na kterých jsou méně důležité informace

Ovšem proces by měl být komplexní a není nikterak sofistikovaný.

V případě nalezení chyb, tyto opravit prostřednictvím zásahu do programovacího kódu z naší strany, nebo předání informace Vašemu webmasterovi, který dotčenou stránku programoval a konkrétní chybu v průběhu času opraví a my se tímto již nemusíme zdržovat.

Nebo můžete využít dotčené nástroje sami, nebo je poskytnout Vašemu webmasterovi a předat nám webové stránky ve 100% stavu a my se můžeme věnovat pouze obsahové optimalizaci a obsahu samotnému.

Konkrétní URL adresy pro kontrolu Vaší webové stránky:

 • Nu HTML Checker (Tady zjistíte chyby v programovacím kódu)
 • Browseo (Tady zjistíte, zda-li Vaše stránky obsahují titulky, nadpisy, metadata aj.)

Obor technické optimalizace vznikl jako nástroj pro opravu špatně odvedené práce webmasterů. Pokud se naučíte principy a pravidla, nebo je donutíte naučit Vaše webmastery, už znovu technické seo potřebovat nebudete.

Obsahová optimalizace

Obsahová optimalizace je zjištění potenciálních klíčových slov nebo frází, které by se v textu měly objevovat, aby je Google nebo Seznam přiřadili k oblasti hledaného výrazu ze strany Klienta nebo návštěvníka. Ovšem ani to není prioritou absolutní. Pokud je obsah hodnotný a klíčové slovo je užito zcela přirozeně, stačí, že se na stránce objeví pouze jednou, viz. názorný příklad Takže ani klíčová slova nejsou garancí úspěchu.

Jakmile však jednou stanovíte určitý okruh těchto slov a frází, již není potřeba dále se této činnosti věnovat, protože každý nový obsah již bude mít jasnou strukturu.

Prozkoumání každé URL Vaší webové stránky, na které je publikován obsah, který považujete za sdělení zákazníkům / klientům a nalézt příležitost pro začlenění do konceptu, který zvolíme pro následnou tvorbu obsahu.

Můžeme také zaměnit klíčová slova a fráze, která se již ve Vašem obsahu nacházejí za nová klíčová slova a fráze, která mají vyšší hledanost, nebo do kontextu obsahu lépe zapadají.

Technické i obsahové SEO můžeme považovat jako určitý úklid a přípravu našeho pracovního prostředí. Čím méně času budeme muset věnovat nápravě stávajících nedostatků, tím více času můžeme věnovat samotnému obsahu.

Následně formou nového obsahu rozebíráme Váš podnikatelský obor po jednotlivých částech, kterým se přestaneme věnovat až v okamžiku, kdy se ustálí námi zvolená klíčová slova a fráze ve výsledcích organického vyhledávaní na stanovených pozicích v TOP 10 – tzn. na první stránce vyhledávání.

Důsledky naší práce postupně sledujeme prostřednictvím reportu ze softwaru, který progres námi zvolených a ze strany klienta vyhledávaných slov a frází okolo Vašeho podnikání, sleduje každý den. A tyto pro Vás budeme připravovat, aby jste měli relevantní informace o tom, jak se Vám investice vyplácí.

Zvládáte obsahový audit? Pokud ne, tak nás kontaktujte.

Chci sjednat konzultaci.