Obsahový a Publikační plán při obsahovém marketingu.

Významný přínos pro vaší firmu nebo společnost z obsahového marketingu nedefinuje pouze samotný text,video, forma stylistického a grafického zpracování, či tón komunikace s návštěvníkem vaší webové stránky, ale také samotný obsahový plán a konzistentní publikační činnost.

OBSAHOVÝ PLÁN

Obsahový plán je FORMA a OBSAH sdělení. Je potřebné definovat formu sdělení, zda-li se bude jednat o text, video, audio v sekci Blog, Magazín, FAQ a to podle zvolené priority, které by se měl obsahový marketing věnovat.

Příklad obsahového plánu

Pokud je Klientem provozovatel e-shopu například s módou (Obuv, Oblečení) a doplňky (Líčidla, Šperky), je pro klienta důležité, aby produkty podporoval obsah, který bude pro návštěvníka a zákazníka užitečný, praktický a bude se vztahovat k dotčeným produktům.

Lze tedy stanovit Formu obsahového plánu, kterou v tomto případě bude FAQ (Časté dotazy a odpovědi)

K tomu je nutné stanovit Obsah sdělení, to znamená , že je nutné definovat přímé souvislosti mezi produkty, které provozovatel e-shopu poskytuje a nejčastějšími dotazy vztahujících se na jednotlivé kategorie produktů a na tyto prostřednictvím obsahu poskytnout relevantní odpovědi.

Definovat podmnožiny pro prioritní oblast (Příklad priority : OBUV ) a Vytvořit obsahovou část FORMOU FAQ a zacílit na praktičnost (poskytnout postupy, návody, rady a to formou odpovědi na konkrétní otázky hledajících v organickém vyhledávání a uspokojit tak potřebu hledajícího )

 • a) jak vybrat boty
 • b) jak vyčistit boty
 • c) jaké boty vybrat pro sport,tanec,společenské události
 • d) jaké boty k formálnímu, sportovnímu, volno časovému oděvu
 • e) co je důležité na kvalitní obuvi
 • f) na co si dát pozor při výběru obuvi

Tímto krokem je stanoven obsahový plán a následně dochází k postupnému uspokojování návštěvnických / zákaznických potřeb prostřednictvím publikovaného obsahu na základě publikačního plánu, což upevňuje pozitivní vnímání ve vztahu nejen k produktům klienta, ale především ke značce, která se prostřednictvím obsahového marketingu staví do pozice kompetentních osob, které o produktu poskytují komplexní informace.

PUBLIKAČNÍ PLÁN

Lze volit na základě určení priorit:

 • 1) Zda-li je obsah jediným nástrojem pro zvýšení návštěvnosti Vaší webové stránky a nevyužíváte žádné další reklamní nebo marketingové nástroje
 • 2) Zda-li je obsah doplňkovým a tedy sekundárním nástrojem a využíváte přímé placené reklamy či jiných nástrojů marketingu
Podstatnou devízou správného publikování vytvořeného obsahu je:
 • a) vnitřní provázanost jednotlivých témat,
 • b) posloupnost dějů při řešení konkrétní problematiky,
 • c) časová pravidelnost, kterou očekává nejen návštěvník , ale také vyhledávací roboti, kteří vyhodnocují v určitých intervalech Vaší webovou stránku.

Pakliže algoritmy Googlu, či Seznamu zaregistrují opakovaně změny ve Vašem obsahu vlivem publikační činnosti a to za předpokladu, že je budete informovat prostřednictvím nástrojů k tomu určených (Indexace nových URL, nebo aktualizací Sitemapy – postup zvládnete i bez SEO specialisty), intenzita návštěvnosti Vaší webové stránky ze strany vyhledávacích robotů se zvýší úměrně tomu, jak častá bude Vaše publikační činnost, ale také v souladu s tím, jak relevantní a užitečný bude samotný obsah, což má přímou souvislost s kvalitou copywritingu

Rozsáhlý a intenzivní publikační plán se mine účinkem v případě, kdy samotný obsah nebude odpovídat požadavkům.

Je tedy nutné definovat, jak vysokou míru užitku očekáváte od obsahového marketingu a v jakém časovém horizontu. Zda-li budete využívat obsahový marketing jako jediný nástroj v progresu nebo jej budete kombinovat s dalšími marketingovými praktikami. Dle toho lze definovat:
 • 1) Vysoce intenzivní publikační plán
 • 2) Středně intenzivní publikační plán
 • 3) Mírně intenzivní publikační plán
Vysoce intenzivní publikační plán - cena týdenního copywritingu

Jedná se o intenzitu 3 – 4 článků / týden , Což v přepočtu na čistě publikační činnost copywritera (Bez převedení textů do programovacího jazyka a nahrání na webovou stránku) je rozsah 18 – 24 hodin / týden. V cenové kalkulaci při hodinové sazbě 500,-/hodina to znamená 9.000,- až 12.000,- CZK / týden

Středně intenzivní publikační plán - cena čtrnácti denního copywritingu

Jedná se o intenzitu 3 - 4 článků / 14 dní , Což v přepočtu na čistě publikační činnost copywritera ( Bez převedení textů do programovacího jazyka a nahrání na webovou stránku) je rozsah 18 – 24 hodin / 14 dní. V cenové kalkulaci při hodinové sazbě 500,- / hodina to znamená 9.000,- až 12.000,- CZK / 14 dní

Mírně intenzivní publikační plán - cena měsíčního copywritingu

Jedná se o intenzitu 3 – 4 článků / měsíc , Což v přepočtu na čistě publikační činnost copywritera ( Bez převedení textů do programovacího jazyka a nahrání na webovou stránku) je rozsah 18 – 24 hodin / měsíc. V cenové kalkulaci při hodinové sazbě 500,- / hodina to znamená 9.000,- až 12.000,- CZK / měsíc.

Finanční náročnost přípravy textů je konzistentní proces a fungují v něm jednoduché matematické souvislosti ( Počet článků KRÁT Počet hodin KRÁT Hodinová sazba ).

Intenzita publikační činnosti a pravidelné plnění stanovených cílů, určených na základě publikačního plánu, se přímě odráží na výsledcích v organickém vyhledávání a tedy na zvyšování návštěvnosti Vaší webové stránky.

Je důležité závěrem zmínit, že publikační činnost není obsahovým marketingem, jedná se o dílčí část celého procesu, ke kompletnímu obsahovému týmu je potřeba 4 odborníků, případně menší počet, pakliže jednotlivec je schopen obsáhnout například dvě a více dílčích činností. Informace o obsahovém týmu.

Tvoříte obsah? Nechte si od nás stanovit obsahový a publikační plán a můžete začít získávat návštěvníky.

Chci vytvořit publikační a obsahový plán.