Obsahový audit je nástroj, který usnadní progres vašeho firemního webu.

Je to činnost, která má za úkol zjistit skutečný stav obsahové části vaší webové stránky. V této části se nejedná o žádný zásah do interních informací, či materiálů, ale o revizi již publikovaného

Oblasti obsahového auditu

 • Zjistit, zda-li je obsahová část webu na mateřšké doméně, pro kterou má přinášet užitek.
 • Obsahová část tvoří podhoubí pro organickou návštěvnost a obsah musí být na mateřské doméně. Pakliže jsou dílčí části obsahu na doméně dceřiné, je nutné tuto podporovat a prolinkovat z domény mateřské a obráceně.

 • Zjistit, zda-li je obsahová část webu aktuální nebo zastaralá.
 • Pravidelnost publikační činnosti je důležitý aspekt. V případě, že nedochází k pravidelnému publikování, je chybou, pakliže obsahová část webu poskytuje informace o datech publikování jednotlivých článků

 • Zjistit, zda-li jsou jednotlivé články prolinkovány v textu s interními i externími odkazy.
 • Prolinkování v textu je prostředkem k výzvě návštěvníka, aby provedl další akci a tím setrval na Vaší webové stránce

 • Zjistit, zda-li je v přůběhu nebo na konci článku umístěna výzva k hlavní akci.
 • Článek, který vyhledávače Google nebo Seznam předloží návštěvníkovi jako relevantní zdroj hledaných informací, ještět nečiní z návštěvníka zákazníka. Je potřebné v dané souvislosti vyvolat akci, která má návaznost na přímé služby nebo produkty, které Klient poskytuje.

 • Zjistit, zda-li je učiněna kategorizace jednotlivých článků.
 • Není možné sdružovat články, které mají rozdílnou vypovídající hodnotu. Například nelze spojovat odpovědi na přímé otázky, prostřednictvím FAQ, které cílí na praktičnost a to společně s dlouhými články v magazínu, které cíli na emoci.

 • Zjistit, zda-li se v článcích vyskytuje přímé reklamní sdělení a zda-li je přijatelné a nerozbíjí kozistentnost obsahu článku.
 • Není přípustné, aby přímá reklama na stránce, nebo v článku odváděla čtenáře od podstaty prvotního zájmu, tedy získání INFORMACÍ, nikoli samotného produktu nebo služby.

 • Zjistit, zda-li lze použít již publikovaný obsah (články před zásahem obsahového marketingu).
 • Obsah nelze pouze vzít a zkopírovat na novou URL, případně převést na novou doménu a to z důvodu DUPLICITY, kterou uškodíte dotčené URL i doméně samotné. Je potřebné vytvoit vhodné prolinkování.

Proč je potřeba obsahový audit?

V počátcích plánování podnikatelské činnosti, kdy je primárním cílem firmy nebo společnosti, vytvářet ekonomický výsledek, se objevuje pouze nízké procento fyzických nebo právnických osob, které by zahrnuly do svých byznys modelů obsahový marketing, a proto mnohé obsahové části webových stránek poskytovatelů produktů nebo služeb zejí prázdnotou.

Nelze opomenout, že marketing mnozí neznalí problematiky, považují pouze za přímou reklamu, na kterou ve finančních rozvaze projektu, či podnikatelské činnosti vyhraní blíže nespecifikovanou částku, či procentuální náklad, kterým navýší fixní, nebo provozní náklady na podnikatelskou činnost.

Obecně je však obsahový marketing, který není založený na přímém a účelovém ovlivňování emocí zákazníka / klienta v souvislosti s prodejem produktů (například e-schopy), opomíjen na vrub významnějších provozních nebo výrobních faktorů. Což je významnou chybou, protože obsah získává na vážnosti ve všech souvislostech s organickým vyhledáváním prostřednictvím Google a Seznam.

Samotná obsahová analýza webu není nikterak složitou, ani obsáhlou činností, je součástí obsahové optimalizace, tedy hledání toho „co se dá použít“ a vytvoření toho „co musíme použít“ a co „návštěvník skutečně použije".

Obsahovým auditem by se měly zabývat především samotné marketingové agentury, které na svých webových stránkách mají přemíru technických frází, které jsou pro klienta matoucí a jsou zároveň z praktického hlediska řešitelné minimálním počtem kliknutí, při použití potřebných webových aplikací nebo softwaru a zvládne je průměrně zdatný uživatel počítačové techniky.

Zákazník, který si vyžádá obsahový audit, pravděpodobně nebude znalý problematiky, což však neopravňuje osoby, které dotčený audit provádějí, vykonávat jej s přemírou technický piruet, které vedou pouze ke zmatení klienta a rozevírání finančních nůžek ve jménu „ Co není chápano, je dobře placeno“.

Zvládáte obsahový audit? Pokud ne, tak nás kontaktujte.

Chci sjednat konzultaci.