Český Fair Trade Institut Český Fair Trade Institut
HOME
Obsahová analýza klienta

Hloubková analýza Klienta

Zdrojem nedocenitelných informací při obsahovém marketingu je samotné prostředí klienta a písemné materiály, které jsou přímě spjaty s dílčími činnostmi ve firmě či společnosti při poskytování služeb nebo produktů. Při hloubkové analýze se jedná o přímou kooperaci a osobní kontakt s Klientem, případnými zaměstnanci a pracovním prostředím.

Proces hloubkové analýzy klienta

Hloubkovou analýzu klienta jakožto firmy, či společnosti je nutné provést napříč oborem podnikání a dílčími činnostmi, které se k poskytované službě či produktu vážou a to na základě zvoleného konceptu obsahové strategie

Z informací o firemní struktuře a od kompetentních osob dojde k rozčlenění oblasti zájmu, kterých by se měl obsahový marketing dotknout a zpracovat. a které by mohly přinést užitek pro vytvářený obsah.

Při práci s firemními dokumenty, či při zjišťování informací od kompetentních řídících osob, či zaměstnanců, je nutné dodržovat principy ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, k čemuž je přistupováno ze strany ČFTI zodpovědně a to na základě smluvního ujednání, které ČFTI zavazuje k ochraně všech informací, které získá v průběhu hloubkové analýzy Klienta.

Postup při hloubkové analýze Klienta:

1) Identifikace oblasti podnikání / Poskytovaných služeb či produktů

  • a) Produktové portofolio
  • b) Portfolio poskytovaných služeb

2) Identifikace obchodního procesu od poptávky po realizaci a případnou reklamaci.

3) Identifikace interních postupů při realizaci obchodního případu

  • a) Při výrobě produktů
  • b) Při distribuci produktů
  • c) Při poskytování vlastních služeb
  • d) Při poskytování externích služeb (ubernizace)
  • e) Při poskytování služeb třetí stranou (outcourcing)

Při hloubkové analýze klienta postupujeme na základě a v souladu s obchodní etikou. Postupy volíme na základě vlastních zkušeností z obchodního prostředí, výrobního i distribučního procesu a stejně tak v souvislosti s poskytováním služeb.

V případě činnosti klienta, jejíž podstatou je poskytování externích služeb, či služeb prostřednictvím třetí strany, postupujeme v duchu zachování dobrého jména a značky. Materiály a informace tak můžeme využít i od přímých poskytovatelů dotčených služeb a to s písemným souhlasem.