Jak nebýt slepými při využívání seo služeb.

Každá firma, společnost, jejichž služby jsou závislé více, či méně na online internetové prostředí si dříve, či později pohrává s novou myšlenkou expanze prostřednictvím různých online marketingových kanálů, případě prostřednictvím nástrojů, které by měly z firemního webu učinit více, či méně úspěšného hráče v tzv. organickém vyhledávání.

Promluvili jsme si s některými provozovateli webových portálů, abychom zjistili, zda-li mají zkušenost a případně v jakém rozsahu a s jakými výsledky se seo službami od jednotlivců nebo agentur, které se těmito službami zabývají a kteří je poskytují. Z rozhovorů vyplynulo několik zásadních zjištění.

 • - Neznalý klient je nejideálnějším terčem nekorektních specialistů, kteří prodávají služby, které v důsledku odvedou nekvalitně, ovšem jak praví přísloví „Mezi slepými je i jednooký králem“. V tomto případě to platí dvojnásob, protože neznalost klientů nejen seo problematiky, ale především možností jak měřit reálné výsledky odvedené práce, jsou ideální alibi pro poskytovatele.
 • - Nedůvěra klientů ve funkčnost celého spektra činností týkajících se optimalizace webu pro vyhledávače roste významným tempem, podobně jako roste množství poskytovatelů seo služeb, konzultantů, specialistů a jinak označovaných lidí, kteří se zabývají touto činností.
 • - Ochota klientů investovat finanční prostředky do seo služeb se snižuje a to v důsledku časové náročnosti celého procesu a projevu pozitivních důsledků na časové ose, kdy organickou návštěvnost, která je odrazem kvalitního stavu firemního webu po technické i obsahové stránce, nahrazují rychlejší alternativy v podobě reklamy, kdy dochází k naprosto neúměrnému navyšování cen v tzv. „dražbách“ na pozadí vyhledávacích algoritmů, které zprostředkovávají poskytovatele reklamních nástrojů.
 • - Trh je přesycen poskytovateli seo služeb, není nikterak regulován, kontrolován, ani vyhodnocován, neexistuje žádný nezávislý kontrolní mechanismus, či instituce, která by hájila zájmy klientů a především zajišťovala kontrolu ve vztahu odvedená práce = dosažené výsledky. Tímto je nabídnut výsostný prostor pro obchodní/konzultační činnost, která však není ničím jiným, než-li prodejem iluzorních výsledků uvěřitelných ze strany klienta a to na základě schopnosti poskytovatele seo služeb okomentovat, vyargumentovat a předestřít takové závěry a informace, že neznalý klient, který je již od počátku ve velmi nevýhodné pozici, je vystaven informačnímu chaosu, který má za následek jediné – akceptování „odvedené práce“ na optimalizaci firemního webu pro vyhledávače i přesto, že výsledek dosažení stanoveného (objednaného a zaplaceného) progresu webu, není nikterak doložitelný.

Čemu věnovat pozornost při výběru poskytovatele seo služeb

Předně je nutno zdůraznit, že pokud se jedná o jednotlivce, který vás bude ohromovat množstvím realizovaných projektů, které prostřednictvím jeho osoby docílily významných progresů, zpozorněte, protože proces optimalizace webu je natolik časově náročný (vzhledem k množství všech doprovodných činností, které je potřeba uzavřít v jediný celek), že doba mezi začátkem práce a reálným výsledkem je v rozmezí 6 – 12 měsíců a to s ohledem na skutečnost, kolik pracovních hodin skutečně odborník vykonává pro váš firemní web.

 • - Významná kvanta spokojených klientů musí být úměrná množství pracovní síly ve společnosti, nebo firmě, které se seo službám věnují.
 • - Výsledky seo služeb na časové ose jsou přímo úměrné finančním investicím, které se rozhodnete do optimalizace vašeho webu investovat, jestliže vám někdo stanoví měsíční cenu za seo služby například 15.000 – jedná se přibližně o 6 až 30 hodin měsíčně faktické práce na vašem webu (dle průměrné ceny 500 až 2.500 / hodina). Ovšem abyste skutečně docílili progresu při realizaci všech navazujících činností ( obsah webu – texty, design webu – uživatelská přívětivost/důvěryhodnost, rychlost webu ) je potřeba velké množství práce, jestliže je web nový nebo začínající, případně v situaci, kdy je ve špatném technickém i obsahovém stavu.
 • - SEO optimalizace bez obsahu (textů na webu) a správné volby klíčových slov v tomto obsahu nebude mít valného výsledku. Jedná se činnosti, které jsou na sobě přímě závislé. Pokud se budete snažit. Tudíž by pro vás poskytovatel seo služeb měl mít řešení, ať již formou vlastní schopnosti provést relevantní návrhy klíčových slov, nebo zajistit pro spolupráci na vašem webu další osobu.
 • - Prezentace nárůstu organické návštěvnosti vašeho webu (což je cílem seo služeb) není totéž, jako výhodnost seo služeb pro váš byznys. Grafy a tabulky, které vám budou předkládat poskytovatelé je nutné správně interpretovat. Nárůsty o stovky nebo tisíce procent vašeho webu je nutné rozlišovat a přiřazovat ke koverzím (objednávkám služeb nebo produktům)

Jak vyhodnotit a správně vybrat poskytovatele seo služeb

Dřív, než se rozhodnete pro optimalizaci vašich www stránek, vytvořte si alespoň základní obraz o seo optimalizaci, abyste pochopili náročnost celého procesu a dokázali následně vyhodnotit finanční investice na časové ose spolu s dosažením potřebných výsledků. Jestliže cílíte na organickou návštěvnost, tak se také seznamte s obsahovým marketingem. Budete tak lepším partnerem pro člověka, který s vámi vaše požadavky bude řešit a který vám bude předkládat možnosti a strategie, které by zvolil konkrétně pro váš firemní web.

- Nezaměřujte se na rychlé výsledky, protože to není primárním účelem seo služeb, existují totiž jiné a rychlejší nástroje, které vás zviditelní ve výsledcích vyhledávání, aniž byste museli mít váš firemní web v dobrém, výborném nebo perfektním technickém i obsahovém stavu. Ovšem i zde platí pravidlo, že čím horší je stránka, na kterou odkazujete prostřednictvím internetových reklam, tím vyšší cenu za proklik budete v konečném důsledku platit.

- Stanovte společně s oborníkem reálné cíle. Tímto mám namysli, že je nutné zohlednit všechny aspekty, které sehrají roli v rychlosti progresu – jedním z nich je stáří a autorita samotné vaší domény a jednotlivých URL. Dalším je například skutečná relevantnost prodejních klíčových slov spojených se službou nebo produktem a cena za prodej takové služy nebo produktu. Jednoduše řečeno, čím starší je vaše doména a jednotlivé URL, tím rychleji se projeví změny, které na nich odborník učiní. Reálné cíle jsou ty, kterých lze dosáhnout v určitém časovém úsek a těmi jsou ovlivnění těch správných a konkurenčně dostupných klíčových slov a frází, která jsou relevantní k vašemu byznysu a na která byste měli být po zásahu odborníka vidět ve výsledcích vyhledávání.

- Poskytovatel seo služeb by měl mít přesah do všech oblastí, které jsou s jeho prací spojeny. Není podmínkou, ale výhodou, aby uměl významné množství všech činností, ale je nutné, aby měl povědomí o závislosti jednotlivých činností a aby byl schopen a ochoten vystavět případně takovou strategii a personální obsazení, aby docílil výsledků, které si stanovíte a abyste mu byli schopni akceptovat opodstatněné navýšení finančních investic v souvislosti s nutností angažovat například dalšího odborníka.

Jak a kolik se platí za seo služby

 • Měsíční platba
 • Platba za výsledek
 • Jednorázová platba
 • Podíl ze zisku

Měsíční platba za služby seo je akceptovatelný propočet mezi aktuální měsíční cenou za viditelnost + cenou sekundární konverze (realizovanou objednávkou služby nebo produktu) za užití reklamních nástrojů v GoogleAds a Sklik a předpovědi výnosů z organické návštěvnosti v případě dosažení stanovených cílů. Vždy na základě relevantních dat.

Platba za výsledek při využití služeb seo je stanovený cenový rámec za dosažení konkrétních pozic klíčových slov ve výsledcích vyhledávání

Jednorázová platba za služby seo je stanovená cena za jednorázové analýzy, audity, školení, konzultace.

Podíl ze zisku při "bezplatných službách seo" je ojedinělý jev, kdy poskytovatel seo služeb věří potenciálu nového byznysu, nebo byznysu který stagnuje, či zmírá a firma nebo společnost nemají finanční prostředky pro platbu za služby.

Pro koho jsou služby seo vhodné a pro koho ne

SEO služby nejsou vhodné pro začínající, nové weby s malým finančním rozpočtem. Takovýmto projektům doporučuji využít rychlejší nástroje a optimalizaci pro vyhledávače se věnovat svými silami, studovat, zjišťovat a pokusit se aplikovat. Důvod je zřejmý, než-li vygeneruje začínající firma nebo společnost první zisky z organického vyhledávání, nebude už žádná firma, ani společnosti.

SEO služby jsou vhodné pro firmy a společnosti, které již generují zisky, jejichž část mohou investovat do této činnosti, která je náročná, ale přináší hodnotné a především stálé a dlohodobé přínosy.

Závěr k seo službám

Čím více informací budete mít, tím vyšší míra přesvědčení ve vás poroste, že seo služby mají význam. Rozhodně jste schopni část práce odvést sami v rámci vlastní firmy. Je tomu skutečně tak, abyste však došli cíle, učte se to, co již funguje od těch, kteří již nějaké weby dostali na první pozice ve vyhledávání. Tento proces vás bude stát určité množství finančních prostředků. A pokud máte čas, chuť a energii učit se novým věcem, můžete dojít do bodu zlomu, kdy všem odborníkům, kteří se o váš firemní web starali, poděkujete a spolupráci ukončíte s tím, že již nejste neznalým klientem, ale jste schopni si tuto činnosti vykonávat sami. Na SEO optimalizace není nic, co by připomínalo atomovou fyziku.

SEO je proces, který se lze naučit, stejně, jako se jej naučili ti, kteří se vám jej snaží prodat. Což je v důsledku v pořádku, protože informace a znalosti jsou tím nejcennějším a úspěch rovná se zkušenost. Nesnažte se přeskočit některé úseky tím, že budete hledat zkratky – spálíte se.

Pokud máte zájem o komplexní seo služby, které jsem schopen zajistit, možná v tuto chvíli nepracuji na ničem, co bych musel před vaším požadavkem upozadit, a proto se vám možná budu moci věnovat.

Kontaktujte mě pro nezávaznou konzultaci.