Český Fair Trade Institut Český Fair Trade Institut
HOME
Konkurence ČFTI

Rank Link Building

Proč (NE)platit za externí Link Building?

Vytvořte z vlastní domény autoritu a konkurenčního leadera nebo alespoň konkurence schopného hráče prostřednictvím obsahového marketingu a ušetříte nemalé finanční prostředky.

Jak vytvořit leadera a bezkonkurenční doménu z Vaší webové stránky se dozvíte v článku úspěšný koncept obsahového marketingu

Jak vytvořit externí link building prostřednictvím mateřské domény pro domény dceřiné?

1) Vytvořit obsah, který se týká Vaší oblasti podnikání a který z mateřské domény učiní autoritu a bude se umisťovat v konkurenčním porovnání alespoň v TOP 10.

  • - zaměřit se na konzistentnost obsahu
  • - zaměřit se na relevantnost obsahu
  • - zaměřit se na originalitu obsahu
  • - zaměřit se na pravidelnost publikací

2) Vytvořit obsah, který bude tématicky pokrývat činnosti (poskytování nové služby nebo produktů ) dceřiné domény a publikovat jej na doméně mateřské a následně odkázat na doménu dceřinou.

3) Obsah publikovaný na mateřské doméně zpracovat komplexně a následně dílčí oblasti (podmnožiny) rozpracovat detailně na doméně dceřiné a vzájemně provázat formou odkazů v textu.

Důsledky?

Autoritativní doména publikovala článek: „ koncept úspěšného obsahového marketingu“ ( https://www.cfti.cz/magazin-cfti-rozdil-mezi-uspesnym-a-neuspesnym-obsahovym-marketingem.html), kdy klíčová fráze LONG TAIL je: „úspěšný obsahový marketing„ a po publikování článku ( i přesto, že doména www.cfti.cz se dotčenou problematikou zabývá pouze velmi okrajově ), se z pozice autoritativní domény umístila na TOP PAGE a to 6. pozici.

Úspěšný obsahový marketing - hledaná fráze

Dceřiná doména www.obsahovymarketing-cfti.cz, která má nulovou autoritu, kdy její stáří započalo dne 3.11.2020, ale vlastníkem domény a tedy uživatelem je totožný subjekt jakožto domény mateřské a užívá nástrojů Google Search Console, Google Analytics prostřednictvím totožného uživatelského účtu, se prostřednictvím publikování EXTERNÍHO ODKAZU na své indexové (úvodní) stránce, umístila díky autoritě mateřské domény na 15. pozici a to během 2 dnů od publikování.

Úspěšný obsahový marketing - hledaná fráze

Principielně byl tedy naplněn účel, ke kterému slouží externí Link building, za který se platí finanční prostředky, které se v průběhu času upotřebí A TÍM VEŠKERÝ EXTERNÍ pozitivní důsledek pro doménu skončil.

OPROTI tomu vlastní provázanost domén, které jsou vlastněny totožným subjektem těží z této činnosti neustále. Bez nutnosti za tento externí link building vynakládat finanční prostředky.

K vytvoření autority byť jediné domény, která je následně stavebním kamenem pro rozvoj další činnosti, respektive služeb a produktů nejen na mateřské doméně, ale na vícero doménách dceřiných , jak je k tomuto přistupováno v dotčené věci , lze docílit pouze obsahem, který bude stabilním zdrojem přírůstku návštěvnosti z organického vyhledávání.

Žádná externí odkazová činnost nemůže nahradit přirozenou autoritu Vaší domény. Proto namísto vynakládání finančních prostředků na tento druh reklamy , který po vyčerpání finančního rozpočtu skončí a již nemá žádnou přidanou hodnotu z dlouhodobějšího hlediska, vynaložte svůj vlastní čas pro tvorbu kvalitního obsahu, který je ceněnou komoditou ve vztahu k vyhledávačům, případně využijte služeb poskytovaných obsahovými specialisty.

Související články

Cenová politika obsahového marketingu Cenová politika ČFTI, kdy platíte za výsledek, nikoli za proces.

Jak na obsahový marketing Konzistentnost obsahu, originalita, relevantnost a pravidelnost. Také v tom máte hokej? Jak tedy na to??

Jakub Wojčík - autor Autor článku: Jakub Wojčík - zakladatel ČFTI Kontakt: +420 720 264 007 jakub.wojcik@cfti.cz