Obsahový maraketing VS. PPC reklama a Social marketing

Lze tyto činnosti spojit a považovat je za přínosné ?? Nebo jsou PPC reklama a Sociální marketing nástroje, které snižují možnost odhalit nekvalitní OBSAH??

Po shlédnutí úvodních výsledků vyhledávání na dotaz „obsahový marketing“ vložený do vyhledávače Google nás zaujalo množství PPC reklamy, kterou zvolily právě ty obsahové agentury, které se považuji za specialisty a špičky v oblasti obsahového marketingu.

Pokládáme si tedy zcela „selskou“ otázku, z jakého důvodu mají zapotřebí právě tito specialisté na obsahový marketing platit reklamu, prostřednictvím které propagují vlastní služby. Když proklamují, že obsahem je možné docílit progresivních výsledků v organickém vyhledávání a přilákat návštěvníky / klienty / zákazníky na webové stránky, jimž se obsahový marketing věnuje.

Neměly by naopak zcela logicky vyhledávací algoritmy googlu a seznamu reagovat právě na obsah poskytovatelů obsahového marketingu pozitivně a vyhodnotit jejich webové stránky jako zdroj informací, který poskytnou vyhledávací roboti od Googlu nebo Seznamu automaticky zákazníkovi / návštěvníkovi?? A to bez nutnosti za tuto formu PPC reklamy vynakládat finanční prostředky??

Odpovědi mohou být dle našeho názoru dvě.

1)

Obsah webu na webových stránkách poskytovatelů obsahového marketingu není originální a tudíž nepřináší nic nového v dotčené problematice, co by již někdo jiný (jiná obsahová agentura nebo freelancer) nezmínil ve svém článku, nebo se obsahem nezabývá z jiné perspektivy.

Což je indikací problému, který může nastat při tvorbě obsahu pro Klienta, který následně může být zklamán nikoli obsahovým marketingem samotným, ale procesem realizace ze strany poskytovatele, který problematiku nezpracuje tak, aby se výsledky skutečně projevily v organickém vyhledávání.

A proto v mnohých obsahových agenturách společně s obsahovým marketingem nabízejí v jedné službě i PPC reklamu, která nepodporuje pouze Zákazníkovu viditelnost ve výsledcích vyhledávání, ale především mírní a zamlžuje neúspěch obsahového marketingu z produkce téže společnosti.

PPC reklama nezpochybnitelně dokáže podpořit viditelnost webové stránky Klienta ve výsledcích organického vyhledávání a tedy i onu návštěvnost, která však není odrazem kvality obsahu, ale schopnosti / ochoty platit za přímou reklamu.

Stejně tak podpora obsahu (článků) na webových stránkách prostřednictvím propagace na sociálních sítí, která je přímě spojen s další službou obsahových agentur v souvislosti s tzv. „Social - online marketingem“ , je mýtus , který nemá logické opodstatnění. Obsah, který je skutečně kvalitní si návštěvníka / zákazníka / klienta sám nalezne.

Není proto nutné vysílat obsah do Světa prostřednictvím dalších nástrojů, které vyžadují činnost lidského faktoru, členů marketingových týmů, kteří se zaměřují na tvorbu těchto podpůrných nástrojů.

2)

Firma, společnost, Freelancer je novým subjektem v dotčených vodách a potřebuje přirozeně čas k tomu, aby se v souvislosti s vlastním obsahem postupně propracoval k lepším výsledkům, které budou naopak verifikovat dobře aplikovaný obsahový marketing. Bez nutnosti vynakládat další finanční zdroje na propagaci obsahu.

K takové činnosti je potřebné intenzivně pracovat a je tedy otázkou, zda-li poskytovatelé služeb skutečně odvádějí tolik nutnou práci k tomu, aby byli schopni zaručit progresivní výsledky. Nebo nahrazují vlastní práci nástroji, které dočasným způsobem uspokojí očekávání Klienta, které nejsou schopni samotným obsahem uspokojit.

K bodu 2 je možné získat relevantní informace z webových stránek nebo obchodního / živnostenského rejstříku v souvislosti s datem zahájení činnosti. Nebo případně se dotázat.

Přijde nám zcela nelogické, abychom nabízeli služby, které nejsme schopni deklarovat vlastním úsilím a výsledky na webových stránkách, které se obsahovým marketingem přímě zabývají.

Obsahový marketing není sdružením činností, které mají za cíl zvyšovat finanční nároky na klienta, obsahový marketing je samostatnou disciplínou, která nepotřebuje ani reklamu, ani propagaci prostřednictvím sociálních sítí.

Klient by tedy měl zpozornět v případě, kdy obsahové agentury, marketingové společnosti nebo freelanceři hovoří o nutnosti propojení několika dílčích oblastí v souvislosti s tvorbou obsahového marketingu.

Význam obsahu co do kvality, relevantnosti, originality, konzistence v internetovém prostředí stálé sílí, což s sebou přináší i zvyšující se nároky na poskytovatele a tvůrce obsahu, což nelze nahrazovat podpůrnými nástroji, které mohou oklamat klienta, ale neoklamou vyhledávací algoritmy.