Obsahový marketing v praxi. Jak dosahujeme výsledků v naší práci.

Úvodní článek pro následný rozvoj

Obsahový marketing v praxi

Nalezneme zdroj prvotních informací, které lze považovat za relevantní obsah k Produktu nebo Službě, kterou Klient poskytuje a které by se měl obsahový marketing věnovat. Pokud je tento obsah již publikován na webových stránkách Klienta, je to dobrá zpráva, jestliže jej budeme následně muset z části upravit, je to NĚKDY výhodnější, než-li tvořit obsah nový, pakliže je však obsah natolik špatný, je LEPŠÍ vytvořit úplně nový.

Úvodní zdroj by měl obsahovat obecné informace, které lze dohledat v některém z veřejných zdrojů na toto téma. Není nic originálního na obecných, ale relevantních informacích, které Vám však poskytnou úvodní ohodnocení ze strany Googlu a Seznamu , že NEPUBLIKUJETE NIC, CO BY JIŽ NEBYLO uznáno za relevantní na jiných zdrojích, což Vám v důsledku přinese první pozitivní zpětnou vazbu od vyhledávačů.

Příklady relevantních informací

  • a) Cena obsahového marketingu
  • b) Složení marketingového týmu, který se obsahem zabývá
  • c) Časová náročnost jednotlivých procesu
  • d) Nástroje, které lze použít k jednotlivým procesům
  • e) Co je to obsahový marketing

( Jednoduchý příměr, pokud budete publikovat k tématu obsahový marketing informace, které jsou zcela rozdílné – nikoli v originalitě, ale relevantnosti , budete mít první negativní body. Když je obsahový marketing o obsahu, jeho tvorbě, formě, účincích a důsledcích, nebudeme se snažit přesvědčit vyhledávací algoritmy o tom, že je to návod na výpočet matematické rovnice ) – To je celé kouzlo relevantnosti Vaší webové stránky.

Tyto relevantní informace by se měly objevit v úvodním sdělení informačního trychtýře, který se následně bude zdokonalovat a vzájemně provazovat NA BÁZI ORIGINALITY (otisku autora, copywritera a dalších osob) A NA BÁZI KONKRÉTNOST / PRAKTIČNOSTI. Co je TÍM MYŠLENO??

Je tím myšleno, že z dostupných zdrojů, které jste před psaním vlastního článku byli schopni navštívit a ze kterých jste byli schopni zjistit úvodní data, MUSÍTE VYTVOŘIT KVALITNĚJŠÍ OBSAH.

Ukážeme si to na dvou příkladech obsahového marketingu:

Prvním příkladem je obsahová strategie postavená na ORIGINALITĚ

Pojem „co je to obsahový marketing „ – pakliže tento pojem zadáte do vyhledávacího pole Googlu , vyskočí na Vás webové stránky, které google vyhodnotil jako relevantní zdroj pro zodpovězení vašeho dotazu, pakliže kteroukoliv stránku otevřete, dozvíte se to, co JIŽ BYLO PUBLIKOVÁNO a VYHODNOCENO , tzn. že pokud použijete stejný MODUS OPERANDI na dotčenou problematiku, NIKDY nemůžete předčít konkurenci, která se již na dotčené téma rankuje na vysoké pozici. Veškerá Vaše publikace bude postrádat onen prvek ORIGINALITY.

Zamyslíme se tedy nad pojmem „ co je obsahový marketing „ a to v souladu s vlastním vnímáním autora článku, copywritera, nebo kompetentních osob, třebaže z naprosto rozdílného úhlu pohledu (COŹ JE PRVNÍ ZNÁMKA ORIGINALITY).

Ve výše uvedené problematice jsme se obrátili na odbornou veřejnost z oblasti psychologie, která vztah mezi obsahovým marketingem a jeho konzumentem, tedy zákazníkem nebo spotřebitelem služby či produktu, dokázala popsat z jiného úhlu pohledu, respektive se podílet na úvaze autora článku, který odpovídá na otázku, co je to obsahový marketing originálně, což dříve či později nejen ocení vyhledávací algoritmy, ale především návštěvník a především obsahový stratég, kterému tato vyjádření rozevřou dveře k dalším článkům, které budou kvantitativně podporovat obsahovou část naší webové stránky. ( Kterým je mimochodem i tento článek )

Na základě kooperace s odborným pracovníkem, jsme rozvětvili úvodní informace o obsahovém marketingu na :Rozdíly mezi Přímým marketingem a Obsahovým marketingem

Obsahový marketing pčíklad

v souladu s úvahou obsahového stratéga vydat se do prostředí, které má velmi silnou vazbu na samotný marketing a tím je psychika člověka, která je denně účelově manipulována prostřednictvím různých marketingových a reklamních nástrojů, jsme docílil důsledku, v podobě vytvoření originálního obsahu na dotčené téma, kterým jsme podpořili informační trychtýř již relevantního obsahu z úvodního článku, tedy jakéhosi pilíře (základu relevantnosti a obecně přijatelných informací – správných a pravých ) a to pro následný rozvoj informačního potenciálu, na základě rozkladu na dílčí podoblasti a jednotlivé problematiky z různých úhlů pohledu.

V důsledku této zkušenosti je možné předpokládat, že marketing, jehož součástí bezpochyby je i obsahový marketing má dvojí důsledek, kterým je účelovost sdělení a přirozenost sdělení, má také rozdíly, které spočívají ve vyvolání potřeby marketingem a uspokojení potřeby obsahovým marketingem. Stejně tak lze očekávat, že obsahový stratég může využít každé z dotčených podmnožin a vytvořit samostatnou oblast např. Důsledky marketingu. (Na lidskou psychiku, zdraví duševní i tělesné) Což přineseme v dalších článcích.

A obsahová agentura nebo jednotlivec může začít publikovat originální obsahy k tématu s tím, že každým článkem, který bude mít určitou formu, obsah a vypovídající hodnotu, se rozpíná množství klíčových slov, která jsou v dotčených publikacích zmiňována, nikoli s akcentem na potřebu ve vztahu k vyhledávacím robotům, ale ve vztahu k propojenosti obou témat. Proto je možné následně psát pro čtenáře i zákazníka, srozumitelně, bez potřeby přesytit obsah potřebnými slovy či frázemi, protože množství slov a frází, které podporují organické vyhledávání, se kumulují přirozeně, protože dílčí podoblasti a nové možnosti publikování připravují živnou půdu pro získání autority celé domény.

Druhým příkladem je obsahová strategie postavená na: KONKRÉTNOSTI / PRAKTIČNOSTI

Pojem „ cena obsahového marketingu „ – Pokud taktéž zadáte toto slovní spojení do vyhledávače, dostanete výstup v podobě informací, které by Vás mohly, ale také nemusely dostatečně uspokojit, nejen jako Klienta, ale třeba také jako obsahového stratéga, nebo copywritera, který hledá příležitost pro kvalitnější obsah.

V této obsahové strategii je nutné využít již RELEVANTNÍCH dat / tržních cen (nelze je příliš popírat, ani nelze být příliš zavádějící – nemůžete znevažovat jednotlivá tvrzení tím, že snížíte rapidně cenu, která je CENOU BĚŽNOU v tržním prostředí) , ale je nutné pojmout obsah článku prostřednictvím KONKRÉTNOSTI / PRAKTIČNOSTI - dokázat publikovat obsah, který z obecných frází typu „ individuální cena obsahového marketingu, obsahový marketing je nikdy nekončící proces, cenu nelze paušalizovat a tak dále., učiní matematicky doložitelný a kalkulovatelný proces ceno tvorby při obsahovém marketingu

Obsahový marketing příklad

Tento obsah publikovaného článku je příkladovou cenovou politikou ČFTI, kdy je známo dosažení výsledku a je měřitelnou veličinou v kontextu času potřebného k dosažení výsledku prostřednictvím obsahového marketingu.

Kdy tento cenový model počítá s výnosy a náklady nebo příjmy a výdaji. Těžko tyto úvahy získáte od copywritera, který se doposud nesetkal s vyšší či nižší mírou firemní agendy od myšlenky, po realizace byznys modelu.

Proto je na obsahovém stratégovi, aby oslovil kompetentní osoby (pakliže sám nemá zkušenosti se sestavováním cenových politik za účelem ekonomické rentability projektu) a získal relevantní praktické informace, které poskytnou v důsledku nejen rozvoj již zmiňovaného informačního trychtýře, který podporuje relevantní informace na Vašem webu v již publikovaném úvodním článku , ale především je to praktickou informací pro samotného Klienta, který si může jednoduše spočítat, kolik užitku mu obsahový marketing přinese, pakliže do něj hodlá investovat určitou finanční částku a v jakém časovém horizontu.

Chcete být vidět v online světě pomocí obsahového marketingu?

Chci sjednat konzultaci.