Český Fair Trade Institut Český Fair Trade Institut
HOME

Kdo je Klientem firmy nebo společnosti zabývající se obsahovým marketingem ?? A kdo je naopak návštěvníkem??

Co očekávají rozdílné cílové skupiny od webových stránek firmy nebo společnosti, která se zabývá obsahovým marketingem? A co naopak přinášejí?

KLIENT

Klienta nemůžeme definovat jako řídící složku, střední nebo velké firmy či společnosti, pakliže se má jednat o zákazníka , který ve své podnikatelské činnosti generuje natolik významné zisky, aby mohl pomýšlet o přímých investicích do obsahového marketingu.

Klienta můžeme v této souvislosti tedy definovat jako kompetentního zaměstnance, který má ve své dikci řízení marketingového oddělení, finančního oddělení a přidružených oblastí, které mají vliv na realizaci marketingu (tedy zakázky pro obsahovou agenturu) z různých úhlů pohledu. Můžeme klienta definovat, jako držitele kompetencí nebo nositele informací k řídícím orgánům společnosti, které k navázání spolupráce daly podnět a zároveň mají vliv na výsledek.

Klienta ve velké většině nemůže definovat ani jako začínají firmu, či společnost, protože nebudeme schopni docílit výsledků prostřednictvím obsahového marketingu na časové ose, která by Klienta přesvědčila a kterou by byl klient schopen jakožto začínající firma nebo společnost zaplatit.

Klienta můžeme definovat jako malou firmu, společnost, pro kterou je primární podnikatelské prostředí virtuální prostor a k progresu je pro klienta významným ukazatelem tzv. organická návštěvnost, která může mít za důsledek zakoupení poskytovaných služeb nebo produktů.

Co by očekával Klient od obsahu webových stránek poskytovatele služeb, aniž by o tyto data (informace) musel žádat prostřednictvím nezávazné poptávky, prvotního vynuceného kontaktu?

Domníváme se, že by očekával konkrétní fakta v oblastech, které rozhodují prioritně o učinění kroků k navázání spolupráce. Protože na základě těchto faktů a dat se vyhodnocuje ekonomická rentabilita záměru.

Na tyto otázky by měli být schopny alespoň částečně odpovědět firmy nebo společnosti zabývající se obsahovým marketingem pro své zákazníky a to bez nutnosti dotčenou firmu nebo společnost s tímto požadavkem přímě oslovit.

Dostává tato data a informace Klient nebo Kompetentní osoba, která dotčený záměr vyřizuje z obsahu webových stránek poskytovatelů obsahového marketingu?

Prostudovali jsme doposud nejvýznamnější poskytovatele této služby a nenalezli jsme konkrétní fakta. Nalezli jsme obecná vyjádření typu: „Individuální cena obsahového marketingu, Časově náročný proces, Nikdy nekončící proces, Obsahový marketing není pouze text a je potřeba dalších odborníků a nástrojů „

A PROTO PRO KLIENTY přinášíme na našem webovém portálu konkrétní fakta, která urychlí rozhodovací proces klienta a ušetří čas a energii, kterou obě strany případného smluvního vztahu vynaloží , aniž by předem věděly, zda-li bude vynaložen účelně a efektivně.

MEZI-GENERAČNÍ ROZDÍLY mezi většinou poskytovatelů obsahového marketingu a Klienty jsou důvodem, proč webové stránky poskytovatelů služeb nepřináší konkrétní data, na které jsou Klienti zvyklí.

Setkáváme se skutečností, kdy fenomén dnešní doby tzv. „friendly přístup“ upozaďuje faktickou a praktickou stránku věci.

Mnozí Klienti dnešních poskytovatelů obsahového marketingu v dobách, kdy na svých firmách a společnostech pracovali, aby si dnes mohli dovolit obsahový marketing financovat, neměli nejmenší ponětí o existenci obsahového marketingu.

A naopak velká většina dnešních odborníků, kteří se na plánovaní a realizaci poskytovaných služeb podílí, jsou lidé narozeni v období těsně před či po roce 1989.

A proto může docházet k nepochopení nebo neschopnosti akceptovat přínos nových modelů propagace firmy či společnosti za účelem získání nových klientů a to z důvodu mezi-generačních rozdílů.

Dlužno dodat, že vývoj společnosti, tržního prostředí, ovlivněný globalizací a technologickými možnostmi NEODPOUŠTÍ výše uvedenou neschopnost akceptovat nejen přínos, ale především nutnost využívání možností, které nejen obsahový marketing představuje a to ve vztahu ke konkurence schopnosti dotčených firem.

Moudrý Klient (řídící složka střední a velké společnosti) se nebude snažit získat nové osobnostní rysy a nové znalosti, zaujme strategii, která má za důsledek delegování kompetencí na zaměstnance, či externistu, který se datem svého narození co nejvíce blíží období, ve kterém byl v důsledku vývoje společnosti ovlivněn stejně, jako dnešní poskytovatelé obsahového marketingu.

Méně moudrý Klient se pokusí ušetřit finanční zdroje na dotčeného zaměstnance, či externistu a pokusí se vstřebat teorii a následně formou pokusů a omylů aplikovat do praxe právě naučené, k čemuž je zapotřebí nejen poměrně velká mentální kapacita (což u zakladatele prosperující společnosti je předem splněnou podmínkou), ale je především nutná velká míra času, kterou již není ochoten obětovat, tedy výsledek práce bude, nicméně nebude takový, aby přinesl zvolené cíle.

Velmi nemoudrý Klient bude ignorovat potřebu se v rámci rozvoje přizpůsobit novým požadavkům trhu v souvislosti s již zmiňovanou globalizací a technologickým boomem a nevyužije obsahového či jiného typu marketingu a na časové ose dojde k přirozenému útlumu podnikatelské činnosti až k možnému zániku firmy, či společnosti.

Klient, který navštíví webové stránky poskytovatele obsahového marketingu přináší zisk.

NÁVŠTĚVNÍK

Návštěvníka lze definovat jako člověka, který se o obsahový marketing zajímá ze tří důvodů:

  • 1) Sám se chce stát vykonavatelem / poskytovatelem dílčího procesu, který je s obsahovým marketingem přímě spjat (Copywriting, Optimalizace pro vyhledávače, Programování – kódování )
  • 2) Sám, či společně s dalšími kompetentními osoba chce poskytovat službu obsahového marketingu.
  • 3) Jedná se o začínající firmu nebo společnosti, která se chystá vynaložit vlastní úsilí, v rámci vlastního interního týmu, k získání prvních Klientů, které přiláká prostřednictvím organického vyhledávání na svůj web díky obsahové části webové stránky.

Co očekává návštěvník od webové stránky poskytovatele obsahové marketingu jsou INFORMACE, POSTUPY, NÁVODY.

A můžeme s klidným svědomím sdělit, že tento obsah skutečně poskytovatelé přinášejí. Ovšem jaký je důsledek pro poskytovatele těchto informací?

  • 1) Vytvoří si vlastní konkurenci
  • 2) Připraví se o potencionálního klienta
  • 3) Získá nového zaměstnance / spolupracovníka

Dle našeho názoru je tedy POMĚR mezi Poskytovanými informace pro klienta a Poskytovanými informacemi pro návštěvníka v obsahové části webu poskytovatelů obsahového marketingu hovoří v NEPROSPĚCH klienta.

Proto se tento nepoměrně budeme snažit vyvážit obsahem, který bude přínosný pro Klienta.

Související články

Rozdíl mezi úspšný a neúspěšným marketingem Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obsahovým marketingem. Faktické důsledky.

Cenová politika obsahového marketingu Neplaťte za Link building, plaťte za obsah, který bude přinášet užitek již navždy, nejen do vyčerpání financí za reklamu.

Jakub Wojčík - autor Autor článku: Jakub Wojčík - zakladatel ČFTI Kontakt: +420 720 264 007 jakub.wojcik@cfti.cz