Cenu za obsahový marketing lze přesně stanovit. Podívejte se jak.

Obsahový marketing NELZE DEFINOVAT „jako nikdy nekončící proces“. Toto vyjádření je pro Klienta neuchopitelné a stejně tak z něj nelze stanovit cenu za dosažené výsledky. Obsahový marketing musí započít v čase a musí mít v čase stejně tak ukončení, které se odráží ve výsledcích. Definovat cenu individuálních činností (Obsah a Seo optimalizace) při obsahovém marketingu, které jsou na sobě přímě závislé nelze. Jedna bez druhé nemá prakticky měřitelné výsledky. Kvalitní obsahová agentura, či jednotlivý copywriter se neobejde bez SEO nástrojů a kvalitní SEO specialista se neobejde bez Obsahu.

Každá cenová politika při ceno-tvorbě by se měla odrážet od dvou základních parametrů, kterými jsou NÁKLADY A VÝNOSY (případně pro fyzické osoby příjmy a výdaje). Aby mohlo dojít k matematickému propočtu je nutné definovat DOSAŽENÝ VÝSLEDEK

 • A) vyrobený produkt
 • B) poskytnutou službu

A to v kvalitě, ve které za produkt nebo službu byl zákazník ochoten zaplatit stanovenou sumu. Abychom nemíchali pojmy, dále se již budeme výhradně věnovat službě, kterou Obsahový marketing nebo SEO optimalizace definují.

Za co platítě při obsahovém marketingu?

Za výsledky obsahového marketingu bychom považovali tyto :

 • 1) % umístění zvolených Klíčových slov a Frázi na TOP pozicích ve výsledcích organického vyhledávání vyhledávačů od Google a Seznamu a to s ohledem na hledanost klíčových slov (tedy konkurenčnost).
 • 2) Autoritu a hodnotu domény (Tzv. Ranking) v konkrétní problematice, které se obsahový marketing věnuje
 • 3) Statut webové domény ve vztahu k přímým konkurentům a jejich webovým doménám
 • 4) Zvýšení organickév (neplacené) návštěvnosti

Následně bychom byli pro definici NÁKLADŮ, mezi které bychom započítali náklady na využívaný software a především náklady na pracovní výkon, který se dá kvantifikovat s ohledem na faktor VÝSLEDKU a ČASU POTŘEBNÉHO K VÝSLEDKU.

Základní měřitelná úměra by se tedy měla definovat na základě NEJKRATŠÍHO ČASU POTŘEBNÉHO K DOSAŽENÍ VÝSLEDKU.

Čas potřebný k dosažení výsledku se dá záměrně natahovat, nikoli však již zkracovat, protože maximální intenzita práce, kterou jsme stanovili na 10-12 hodin / DEN, znamenala dosažení výsledků v horizontu 2,5 měsíce. ( Lidé mají také své osobní životy, záliby a další povinnosti a den má pouze 24 hodin)

Pakliže jsme v ČFTI schopni dosáhnout progresu, který stanoví:

 • a) že z určité webové domény učiní autoritativní zdroj
 • b) že v dané problematice, kterou se webová doména zabývá, zanechá přímou konkurenci za sebou
 • c) že zajistí top umístění ve full textovém vyhledávání pro určitý precentuální podíl zvolených klíčových slov a frází, které jsme schopni obsahovým marketingem ovlivňovat (více informací o schopnosti a možnostech ovlivňování klíčových slov naleznete v článku SEO optimalizace obsahového webu)

Je možné tyto okamžiky (Body a,b,c ) DEFINOVAT JAKO VÝSLEDEK. Následný progres je již otázkou samotného času, který nutně potřebuje webová doména s dotčeným obsahem k tomu, aby započala ovlivňovat i výše rankovaná klíčová slova a fráze.

Pokud k tomuto výsledku bylo potřeba intenzivní práce v rozsahu 900 hodin během 75 dnů, jsme schopni tyto data DEFINOVAT JAKO ČAS POTŘEBNÝ K DOSAŽENÍ VÝSLEDKU.

Od těchto faktorů lze poměrně přesně stanovit CENOVOU POLITIKU. Bude závislá na výše uvedených datech. Víme –li výše uvedené, můžeme stanovit KONEČNOU CENU práce i reálných výsledků na časové ose A TO S OHLEDEM:

 • 1) na hodinové sazby konkrétních odborníků NEBO
 • 2) vytvořit průměrnou cenu za jednotku času vzhledem k % podílu práce na dotčeném Projektu ze strany jednotlivých členů obsahového týmu.

Stanovení ceny obsahového marketingu

Z výše uvedených dat je možné poměrně přesně definovat CENU za dosažení KONKRÉTNÍHO VÝSLEDKU prostřednictvím Obsahového marketingu a SEO optimalizace, jejichž důsledkem je především navýšení organické návštěvnosti webové domény Klienta, pramenící z přímé iniciativy hledajícího návštěvníka.

Bez komplexního uchopení celého procesu NELZE výsledek měřit, a proto je užíváno CENOVÝCH POLITIK, které stanoví CENU, kterou je zákazník ochoten platit za hodinovou práci odborníků, jejiž výsledek je těžce měřitelný. V okamžiku, kdy stanovená cena (Finanční budget) bude vyčerpán, nikoli na základě dosaženého výsledku, ale časové jednotky práce, kterou odborníci vykonali , BUDE SMLUVNÍ VZTAH naplněn.

V takovém okamžiku si však Klient nekoupil výsledek, ale PROCES K DOSAŽENÍ PŘÍPADNÝCH VÝSLEDKŮ. Nepořídil si službu, ani produkt, využil pracovní činnosti protistrany k procesům, které do okamžiku vyčerpání finančního budgetu NEMUSÍ stačit k dosažení reálných výsledků.

Proč k tomuto dochází je poměrně přesně definovatelné. Obsahový marketing je Komplexním nástrojem pro celý obor podnikání Klienta, ovšem není možné prostřednictvím činností obsahového marketingu cílit na celý obor najednou, ale je nutné se zabývat jednotlivými službami, či produkty, které Klient nabízí. A po dosažení výsledku v jedné dílčí oblasti se přesunout k oblasti druhé. (Více informací v článku rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obsahovým marketingem)

Proto je velmi významným okamžikem stanovení obsahové strategie, při které dochází ke kooperaci s Klientem tak, aby se definovala skutečná priorita, kterou by měl obsahový marketing zpracovat. Zda-li se použije úměra : „ Ovlivníme tu oblast, která nám přinese nejvýznamnější zisky, ale je v ní nejvyšší konkurence a proces bude o to delší „ NEBO „ Ovlivníme tu oblast, která nám přinese nižší zisky, ale je v ní přijatelnější konkurence, a proto proces bude kratší „ (Konkurenci nemáme namysli v tržním prostředí samotných poskytovatelů produktu nebo služby, ale ve virtuálním prostoru vyhledávacích algoritmů)

Při spolupráci s ČFTI platíte za výsledek, nikoli za proces.

Můžeme vás a vaši firmu dovést k výsledkům

Kontaktujte nás