SEO + OBSAH „4“ POSTUPY , jak se propracovat ke klientům a zákazníkům

Pokud jste průměrně schopný uživatel počítačové techniky (předpokládejme, že ano, protože v opačném případě byste nehledali návod na tvorbu obsahu a seo optimalizaci ), tak nejprve tvořte a až následně se zabývejte těmi správnými frázemi nebo slovy. Někdy to není ani potřeba. Neexistuje žádná hustota klíčových slov, ani úměra mezi minimálním a maximálním počtem klíčových slov. Vše záleží na obsahu.

V našem článku faq-stiznost-na-advokata jsme se zaměřili na problematiku sepsání stížnosti na advokáta, užili jsme klíčové slovo „ Nespokojenost s advokátem „ , které se rankuje na pozici 20 / měsíc (to znamená, že jej vyhledává 20 lidí měsíčně ). V obsahu článku jsme použili toto klíčové slovo dohromady

JEDNOU JEDINKRÁT
A VÝSLEDEK??
Umístění webu ČFTI ve vehledávání Umístění klíčového slova Umístění klíčového slova

Tudíž naše první doporučení je „projevit empatii a představit si, co přesně konkrétním dotazem chce návštěvník nebo náš klient vyřešit“

  • Jaký problém(problematiku) návštěvník řeší?
  • Které další dílčí oblasti mají s problémem (problematikou/potřebou) přímou spojitost?
  • Můžeme návštěvníkovi tento primární i sekundární (dílčí) problém vyřešit prostřednictvím vlastního obsahu ?
  • Můžeme návštěvníka alespoň delegovat za dalším zdrojem informací, či postupem??

Pakliže si pokládáte správné otázky, ještě to neznamená, že máte správné odpovědi. Pokud máte správné otázky i správné odpovědi, JEŠTĚ TO NEZNAMENÁ, ŽE JSTE SCHOPNI PRAKTICKÉHO ŘEŠENÍ. Praktické řešení každého obsahu je onou originalitou. A jsou ho schopni POUZE LIDÉ, kteří mají s problematikou zkušenosti, prožili a jsou znalí. Pakliže to nejste právě Vy, nalezněte ve svém okolí osobu, která tyto podmínky splňuje.

Hned následně si však položte zásadní obchodní otázku s ohledem na Vaše případné finanční ztráty : „ Zda –li jste si vybrali správný obor podnikaní, pokud o něm nic nevíte „

V praktickém řešení je otisk zpracovatelů problematiky, tedy členů obsahového týmu.. nezaměnitelný.

Musíme zpracovat obsah tak, aby priorita byla vyřešena prostřednictvím konkrétních kroků, které k tomu klient (zákazník ) potřebuje nyní učinit. Musíme návštěvníkovi poskytnout relevantní informace.

Co jsou to vlastně relevantní informace??

Relevantní informace je taková, která je z odborného i společenského hlediska vnímána jako pravá a správná. Ve svých obsazích je zmiňována autoritativními zdroji, nebo z dotčených obsahů čerpá.

Co je autoritativní zdroj??

Autoritativní zdroj není ten, který má nejvyšší míru prodejů. Autoritativní zdroj je zdroj vnímaný jako původce problematiky, či původce řešení dotčené problematiky. Autoritativní zdroj pro právní problematiku nebude prominentní advokát, ale bude to judikatura, zákony, státní instituce a instituce, které mají všeobecnou a přirozenou autoritu v dotčené oblasti.

Autoritativní zdroj pro prodej „Domácího pečiva“ nebude žádný supermarket, ani obchodník, bude jím farmář, pekař- který zpracovává dotčenou problematiku, bude jím zemědělec - který produkuje vstupní suroviny.

Naše druhé doporučení je „učiňte zadost technické optimalizaci“ “ Vašich webových stránek, která nemá s obsahem nic přímě společného. Jedná se o správné nastavení všech Vašich webových stránek (VŠECH JEDNOTLIVÝCH URL) tak, aby na ně reagovaly vyhledávací roboti, byly přístupné vyhledávacím algoritmům, neměly chybovost v programovacím jazyce a tak dále. K tomu slouží nástroje, které jsou ve velké míře k dispozici zdarma. A celý postup včetně reálné ukázky důsledků naleznete v technickém SEO

Tento krok vyžaduje určitou míru času, než-li opravíte to, co Vám webové aplikace nebo softwarové nástroje vygenerují jako chyby, či varování. Stejně tak Vám však pomohou s opravou těchto problému. V situaci, kdy tyto problémy budete odstraňovat, bude to ve Vás ukotvovat nový návyk, který je k technické optimalizaci Vašich stránek nutný a to je zodpovědnost a trpělivost a to především v tvorbě titulků, meta description, nadpisů a to nejen dotčených URL, ale i všech odkazů a obrázků.

Pakliže tvoříte OBSAHOVÝ web, tak originalita těchto dat vyplyne vždy z problematiky, kterou se chystáte zpracovat, stačí se zamyslet a napsat, co Vás napadne. Automatizovat mohou produktové e-shopy, kde se originalita neskýtá v těchto datech, ale v krátkých, či delších popiscích, či v obsahové části webové stránky, která na dotčené produkty poukazuje, když problematiku zpracovává. Například se zabývá materiálem, kvalitou atd….

Třeti naše doporučení je „osvojte si dovednost práce s textem“, pakliže Vám nedochází potřeba posloupností, logických souvislostí, rozčlenění , nastudujte si problematiku práce s textem a snažte se jimi řídit. V rámci jednoho článku je možné zmínit více či méně okrajově různé podmnožiny konkrétní problematiky a ty následně znovu zpracovat v článku samostatném.

Pakliže se obsah bude stále „točit“ okolo totožné problematiky , ovšem z jiných úhlů pohledu, bude se zvětšovat Váš informační trychtýř pro klienta. Proto není nutné vměstnat všechny informace, které Vás napadnou nyní nebo v budoucnu do jediného textu, s jedinou URL.

Naopak, je dobré vytvářet nové URL Vašich webových stránek, které s novým obsahem budete konzistentně servírovat vyhledávacím robotům a které budete vzájemně mezi sebou propojovat ve vhodných odkazech.

Čtvrté naše doporučení je, „nevytvářejte zpětný LINK BUILDING“, snažte se naopak odkazovat a zmiňovat autoritativní webové stránky z vlastní iniciativy, bez nutnosti vynakládat finanční prostředky za zpětný link building , či se snažit autoritou své domény získat profit. Bez obsahu nebudete nikdy autoritativní doménou ve Vaší oblasti zájmu.

V ČFTI, kde se primárně zabývá problematikou práva, advokacie, vězeňství a soudního řízení, jsme nevyužili žádnou obsahovou strategii na budování zpětných odkazů a

VÝSLEDEK??
SAMI JSME SE STALI AUTORITOU A NEMÁME PŘÍMOU KONKURENCI.
Hodnota domény ČFTI Navrhovaní konkurenti

Závěrem ke klíčovým slovům

Jestliže jste dočetli tento článek až dokonce, mohou vás napadnou dvě základní otázky:

  • Jak dlouho to trvalo
  • Kolik to stálo
Trvalo to 2,5 měsíce.
Stálo to 2.000,- / Platba Aplikace Collabim

Co je však dlužno říci, jedná se o soustavnou činnost v rozsahu průměrně 10-12 hodin denně včetně sobot a nedělí. To znamená, že zde hovoříme o 75 dnech KRÁT 10-12 HODIN = 750 AŽ 900 HODIN PRÁCE.

Jste ochotni tomu skutečně věnovat tolik času?? Pokud se nejedná o experiment, či o vaši vlastní neochotu nebo neschopnost zaplatit za 900 hodin práce odborníka, BUDETE MUSET. Pokud ochotni nejste, ZAPLAŤTE za odborníky.

Protože při vaší práci, která bude nesoustavná, neefektivní , DOCÍLÍTE JEDINÉHO , zprotivíte si celý obsahový marketing i podnikání samotné. A nakonec stejně (pokud budete chtít progres) sáhnete hluboko do kapsy NIKOLI již za obsahový marketing (kterému již nebudete věřit), ale za přímou reklamu či jiný marketingový nástroj.

Obsah není označován za krále jen pro nic za nic. Každý král se musí odpracovat, bez ohledu na to, jaké podnikání děláte, bez práce nedocílíte ničeho.

Můžeme vás a vaši firmu dovést k výsledkům

Kontaktujte nás