Co je obsahová strategie? Jaké má cíle, plány a co je nutné dodržet?

Obsahová strategie Obsahová strategie

Obsahová strategie je pojem, který definuje předpokládaný směr a cíl , nikoli však cestu samotnou. Je to živoucí organismus, který se rozvíjí přirozeně, a který prostřednictvím autora reaguje na potřeby zákazníků / klientů související s užíváním produktů nebo služeb.

Jaký je cíl obsahové strategie?

Obsahová strategie musí mít jediný cíl a tím je získat nové návštěvníky na váš firemní web (zvýšení organické návštěvnosti, zvýšení autority a hodnoty samotné firemní značky, zvýšení konkurence schopnosti v síti internet), které jsou obsahovým marketingem dosažitelné, ovlivnitelné a měřitelné. S využití placených i neplacených nástrojů a propagačních materiálů a kanálů.

Jaký je plán obsahové strategie?

Obsahová strategie má pouze jeden konkrétní plán a to je správné zaměření problematiky, které se má obsahový marketing dotknout tak, aby přesvědčil v dané oblasti zákazníka, ale také vyhledávací algoritmy, že obsah, který publikuje je přínosný , originální, konzistentní a má hodnotu.

Obsahový stratég, který předloží klientovi jasně definovanou cestu v rámci publikování jednotlivých článků, sám pravděpodobně nikdy žádný článek nenapsal, či se nepodílel na tvorbě a realizaci publikačního plánu.

Takovému obsahovému stratégovi uniká jeden podstatný prvek a tím je skutečnost, že plnění publikačního plánu je živoucí proces, kdy autor při psaní textů, zhmotňuje myšlenky, které mu přirozeně otevírají další možnosti publikování, nové úhly pohledy, nová témata i nové rozvětvení již publikovaných témat.

Lze zde využít kreativních kapacit autora nebo copywritera článků a poskytnout prostor pro přirozený vývoj myšlenek, které však nepramení z naučených a získaných informací, ale pramení z osobnosti autora jako takového, který do řešení problematiky přenáší vlastní úvahy a praktická řešení pro rozvoj obsahu.

Dnes žádný obsahový stratég, ani copywriter nemůže vědět, jaké myšlenky se dostaví v průběhu a po napsání článku na zvolené téma, jaké nové nápady přijdou na mysl autorovi obsahu, a proto není možné uzavřít obsahovou strategii jako statický koncept strojového provedení práce a tuto předložit copywriterům k provedení a Klientům k zaplacení.

Co je potřebné plnit při tvorbě obsahové strategie?

Je nutné se nechat vést intuicí, empatií a je nutné dát prostor pro otisk autorových osobnostních rysů. Stejně tak je nutné, aby v rámci obsahové strategie bylo využito jediného autora článků, protože pouze tak je možné docílit logických souvislostí, které předestírají možnou autentičnost a originalitu myšlenek autora, které mají za důsledek kvalitní a především originální obsah.

Co je definováno v obsahové strategii??

Pokud se bavíme pouze o obsahu (nikoli o jeho doplňující propagaci), tak je definováno množství nových URL (článků), které se dotýkají oblasti, kterou má obsahový marketing ovlivnit. Je zde definována konkrétní oblast a postup.

Postupem je myšleno to, zda-li a kdy se bude při tvorbě obsahu užívat konkrétní nástrojů:

  • a) Text (Proces, užitečnost, praktičnost)
  • b) Data (Srovnání)
  • c) Předlohy (Postupy)

Máte dobře stanovenou obsahovou strategii? Pokud ne, tak nás kontaktujte.

Chci sjednat konzultaci.