Vyberte klíčová slova tak, abyste prodali vy a ne konkurence.

V jakémkoliv byznysu a obzvláště v online nechce být nikdo za hodného hlupáka. Proto volte klíčová slova tak, abyste nebyli jen poskytovatelem informací zdarma, ale aby u vás i nákupní cyklus skončil.

Pokud bychom se řídil tvrzením, že relevantní klíčová slova k vašemu podnikání jsou ta, která mají ve své názvu nejblíže k vašim produktům nebo službám, dostali bychom se do situace, kdy by naše kreativita skončila u velmi obecných klíčových slov, která jsou navíc stejná jednak pro vás, jednak pro vaše konkurenty.

Důležitější, než-li relevance klíčových slov je jejich spojení se samotným nákupním (myšlenkovým) procesem hledajícího, respektive s okamžikem, kdy se z návštěvníka stává zákazník. Kdy takový okamžik přichází? Je to ve chvíli, kdy se z obecných klíčových slov stávají tzv. long tailové fráze, kdy původní klíčové slovo se rozrůstá společně s tím, jak návštěvník detailně specifikuje na časové ose svůj vlastní požadavek na finální produkt, službu.

Rozdíl mezi klíčovými slovy, která prodávají a klíčovými slovy, která informují.

Může se stát, že váš firemní web bude skvělou studnicí informací, které vaše návštěvníky uspokojení ve fázi, kdy o koupi produktu nebo využití služby přemýšlí a hledají informace, ovšem paradoxem tohoto procesu je, že proces přemýšlení a kupování je od sebe na časové ose v tomto případě oddělen směrem doprava, tedy že k nákupu dojde o více, či méně delší dobu, než-li v okamžiku, kdy se návštěvník informačně uspokojil na vašem webu. Což je pro prodávajícího malá tragédie.

Uvedu tento příklad, váš firemní web (který se zabývá prodejem elektro-spotřebičů) bude vidět ve výsledcích vyhledávání na informační klíčové slovo „jak správně vybrat myčku nádobí“, kde prostřednictvím obsahového marketingu (tvorby obsahu v magazínu nebo v jiné části webu) vytvoříte obsah, který se na dotčené klíčové slovo a jeho synonyma umístí na první stránce ve výsledcích vyhledávání, a když obsah bude opravdu kvalitní a i optimalizace webové stránky bude odpovídat alespoň z velké části nastaveným standardům, tak se možná dostanete na první tři pozice, kde se v nejvyšší míře rozdává návštěvnost webů - Na této stránce skutečně uspokojíte návštěvníka svým obsahem a poskytnete věcné, užitečné a originální informace. Návštěvník s blaženým pocitem opouští váš web.

Za dva dny se rozhodne váš původní návštěvník ke koupi myčky na nádobí. Neučiní však to, co byste od něj jako prodejce očekával, že zadá do adresního řádku www.vasweb.cz a pak bude hledat produkt na vašich stránkách. Nezadá ani specifickou long tailovou frázi původně informačního klíčového slova s vaším názvem firmy nebo webu, abyste ho / ji znovu zcela určitě dostali na váš web, kde by nakoupil.

Učiní to, co učinil v okamžiku, kdy se před několik dny dostal na váš web a to tak, že zadá například „myčka na nádobí samsung“ a to do vyhledávacího pole na googlu nebo v jiném vyhledávači. Co se v takové chvíli stane? No stane se to, že jste provedli službu vaší konkurenci, když jste přesvědčili návštěvníka na své obsahové části webu ke koupi myčky na nádobí, ovšem on tuto myčku koupil u jiného prodejce, protože na toto klíčové slovo mu / ji google nabídne nespočet forem reklam. Z čehož skutečně radost mít nebudete.

Jak tedy správně vybrat klíčová slova, aby vám prodaly produkty

Jestliže máte produktový e-shop, nabízela by se alternativa, že v rámci svého produktového portfolia na webové stránce (navigačního menu) postupně vyjmenujete jednotlivé značky všech dostupných myček a tím vyřešíte problém a pokryjete klíčová slova, která se budou jevit jako ta, která prodávají. Nu, zřejmě byste tím neobjevili žádnou Ameriku, protože tento postup naleznete na všech e-shopech, které produkt prodávají. Tudíž to není žádná konkurenční výhoda, ale naprostá nutnost. A konkurence je obrovská a gigantům, kteří vynakládají astronomické částky na celý online marketing, se rovnat jednoduše nemůžete.

Co však můžete, je přivést návštěvníka prostřednictvím klíčových slov, která skutečně prodávají, když pro něj vytvoříte obsah a propojíte je na vlastním webu s obsahem, který je informativní a který se váže k danému tématu. Lze to takto učinit pro všechny produkty, je to nesmírně náročná práce, ale jakou jinou možnost máte? Vyjímaje reklamy, u které je obrovská cenovou válka při zadání každého hledaného výrazu.

Jak postupovat při návrhu klíčových slov

Mohli byste začít s těmi produkty, které vyhodnotíte, jako nejvýznamnější pro vaše podnikání. (To zahrnuje různé aspekty samotného produktu - to je práce majitelů, manažerů aj…kompetentních osob) vyberete informativní klíčová slova a prodejní klíčová slova a navážete informativní URL na produktovou URL, případně se bude jednat o jedinou URL, která bude splňovat oba požadavky. Nelze to činit komplexně. Je potřebné si dát práci a tvořit obsah, který konkrétní produkt posune před konkurenci. A začít stavět jeden po druhém.

Dostupné nástroje pro návrh klíčových slov vám pomohou ke spárování těchto klíčových slov, ale práci za vás neučiní.