Emailový marketing a jak z něj vytěžit kvalitní výsledky.

email marketing strategie email marketing strategie

Proces, kdy se firma potřebuje připomenout svým stávajícím zákazníkům nebo získat zákazníky nové a to prostřednictvím emailových kampaní, které předem připraví co do obsahu, formy i strategie.

Strategie emailového marketingu

 • - s již zajištěnými a přesně cílenými daty (informacemi o zákazníkovi), který od firmy nebo společnosti nakoupil služby nebo produkty, nebo jiným způsobem projevil zájem o interakci s poskytovatelem služeb nebo produktů a to formou registrace do newslatteru, vyplněním kontaktního formuláře nebo účastní v online chatu či jiném diskusním nástroji na firemním webu ( fórum, komentáře ke článkům s nutnou registrací aj…)
 • - s daty (o zákazníkovi) poskytnutých od třetích stran (kdy je možné nakoupit kontaktní údaje na potenciální zákazníky).

Data, která jsou interně zajišťovány firmou ke konkrétním zákazníkům, není možné vzít jako balík informací a využít je k tzv. kobercovému náletu na příjemce emailu s nabídkou služby nebo produktu, pokud poskytovatel disponuje větším množstvím produktů nebo služeb. Je nezbytně nutné, aby data byla správně rozčleněna a aby e-mailový marketing měl správný dosah. K tomuto slouží detailní informace o zákazníkovi, který už s firmou vstoupil v kontakt, je možné je spárovat s konkrétním produktem nebo službou a s odstupem času (přiměřené době užitku z produktu nebo služby) znovu kontaktovat zákazník s nabídkou například na novější model produktu za zvýhodněnou cenu, nebo naopak k opakovanému využití služby, se kterou již má zákazník zkušenost.

Data, která firma nakoupí na volném trhu jsou naopak kvalitním vstupním balíkem kontaktů pro výše zmíněný kobercový nálet, ve kterém lze rozčlenit zájem, nezájem potencionální zákazníka o firmu, produkt službu – odhlášení z odběru. Jedním kobercovým náletem je možné rozčlenit potenciální zákazníka, kteří inklinují k určitému produktu nebo službě a informacemi o nich. Je velkou chybou, kdy stejný balík kontaktů není využíván opakovaně, protože z praxe nezájem o první informační email, neznamená nezájem o následující. Tudíž je možné oslovit stejný kontaktní balík potenciálních zákazníků (snížený o již zařazené z první úspěšné marketingové kampaně) a to po zvolené době a s novým tématem (informacemi o jinému produktu nebo službě)

  Dále je možné strategii emailového marketingu rozdělit na fáze:
 • a) Interakce s již zainteresovaným zákazníkem firmy – tzn. 1 konkrétní marketingový e-mail s nabídkou a očekávání konverze zákazníka k novému nákupu produktu / objednání služby
 • b) Interakce se zcela novým zákazníkem firmy – tzn. 1 informační email a následné provázení zákazníka k prvnímu nákupu produktu / objednání služby

Emailové kampaně

Výsledek úspěšné emailové kampaně je velmi jednoduchý, ale proces to je umění.

 • Odeslání e-mailu
 • Otevření e-mailu
 • Kliknutí na odkaz v e-mailu

Úspěch emailové kampaně je závislý na zvolené strategii a stupni zájmu příjemce marketingového emailu. Konkrétní kampaně jsou souborem grafického a textového umění autora, který zacílí právě na toho zákazníka, kterého si na základě zvolené strategie a její důkladnosti, sám určil.

Významným prvkem pro zaujetí příjemce e-mailu je poutavý předmět, který potenciální zákazník uvidí jako první a tento jej přinutí k tomu, aby e-mail vůbec otevřel – tím je splněn první krok. Je mnohem jednodušší zaujmout předmětem e-mailu zákazníka, o kterém víme, v čem jej v minulosti firma uspokojila.

Nyní přichází na řadu poutavé grafické a textové zpracování, v dnešní době je zažité dogma, že lidé nečtou, opak je pravdou, čtou, ale více je zajímají texty, které jsou spojeny v grafice, proto významné a zajímavé textové pasáže zakomponujte do obrázků, které budou mít šmrnc, budou vystihovat podstatu produktu, případně budou zcela jednoznačně určovat celou pointu obsahu, který na zákazníka čeká po rozkliknutí odkazu.

Takový výsledek emailové kampaně pro zákazníka, propojený s webovou stránkou při prodeji služby, který již projevil zájem o firmu, by mohla vypadat například takto.

emailové kampaně

Cena email marketingu

Klientovi je především nutné vysvětlit, že se nejedná o cenu za zkopírování kontaktní databáze do pole příjemce emailového marketingu a kliknutí na button odeslat zprávu. Tímto je sice celý proces ve fázi realizace ukončen, ale je nutné vysvětlit, že tomuto předchází fáze příprav a stejně tak fáze vyhodnocení a kompletace dat.

  V ceně emailového marketingu se tedy promítají tyto aspekty:
 • - Grafické zpracování podkladů e-mailu určeného pro marketingovou činnost (obrázky, infografika)
 • - Textace emailu
 • - Propojení marketingového emailu s firemní stránkou ( tzv. ztotožnění zákazníka s obsahem e-mailu i obsahem stránky, na kterou se zákazník proklikne – tento aspekt není radno podceňovat ). Představte si, že by váš zaujalo grafické zpracování i obsah e-mailu a následně byste se dostali na stránku, která vám není příjemná a nepřipomíná nic, co jste očekávali před rozklinutím odkazu – ODEJDETE (nenakoupíte, neobjednáte službu)
 • - Rozčlenění úspěšných a neúspěšných dosahů na příjemce emailu (tzn. pokud má marketingová strategie nějaké fáze, kdy od informačního emailu, je potřeba zákazníka dále vést příběhem až ke konverzi(nákupu/objednávce) - dalšími marketingovými emaily.

Představa o ceně emailového marketingu je zastíněna finální jednoduchostí úkonu „odeslat e-mail“. To, co však tvoří rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným emailovým marketingem je práce za oponou. Je tedy nutné počítat s grafickou činností, programátorskou činností, analytickou činností a každý odborník toto zohledňuje. Není však možné v rámci online marketingové kampaně stanovit cenu za každý jeden vytvořený a odeslaný e-mail. Je vhodné stanovit rozsah práce, strategii a objem dat a poté dojednat paušální cenu a to z toho důvodu, že pokud by klient měl platit cenu za každý jeden zpracovaný e-mail, byla by to cena astronomická. Vzhledem k tomu, že člověk, který dokáže zpracovat požadavek komplexně, si umí mnohé procesy zjednodušit a automatizovat, je email marketing dostupný pro malou firmu, stejně jako pro firmu velkých rozměrů.

Chci sjednat konzultaci.