Jaké cíle má obsahový marketing a jaké k tomu používáme nástroje.

Cílem obsahového marketingu je:

  • a) zvýšení organické návštěvnosti
  • b) zvýšení autority a hodnoty
  • c) zvýšení konkurence schopnosti

Nástroje obsahového marketingu jsou:

  • Text/Video (Proces, užitečnost, praktičnost)
  • Data (Srovnání)
  • Předlohy (Postupy)

Tvrzení o nutnosti publikování a zveřejňování vytvořeného obsahu prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (např. sociální sítě, nebo umístěním zpoplatněného odkazu na externích webových stránkách prostřednictvím některého ze způsobů internetové reklamy), NENÍ PRAVDIVÉ.

Kvalitní obsah je především nejprve auditován (chcete-li vyhodnocován) ze strany samotných vyhledávacích algoritmů nastavených společností Google nebo Seznam a až následně publikován a předkládán koncovému konzumentovi obsahu (tedy návštěvníkovi) a to prostřednictvím výsledků vyhledávání na základě dotazu hledajícího (návštěvníka Vaší webové stránky).

Tedy tento auditorský proces zcela nahrazuje jakoukoli nutnost vnutit publikovaný článek čtenářům. Obsahový marketing vytváří obsah, který si sám nalezne cestu ke čtenáři, návštěvníkovi a potencionálnímu zákazníkovi nebo Klientovi.

Obsahový marketing není podpůrným, ani vedlejším nástrojem marketingových mixů (což je složení jednotlivých činností, které s sebou přinášejí rozvětvení možností pro marketingové agentury, aby zefektivnili ekonomický výsledek prostřednictvím klientova cash flow – tedy ochoty platit za mnohdy nepotřebné.)

Marketingové agentury mají ve zvyku zahltit klienta informacemi, které jsou obratně publikovány prostřednictvím technických i technologických frází, a které mají za marketingový cíl „zmást Klienta natolik, aby se nebyl schopen orientovat a došel k závěru, že bude lepší svěřit tento nikterak problematický úkol do rukou marketingových agentur, společností, či jednotlivců“. A tedy prodat službu poskytování marketingu.

Obsahová agentura ČFTI má za cíl poskytnout relevantní informace, data a čísla a následně ponechat na úvaze Klienta, zda-li má především časové možnosti, aby soustavnou prací naplnil očekávání, která do obsahového marketingu vložil.

To jakým způsobem dotčené služby a produkty prezentujete, jak vysokou hodnotu má vaše značka, či produkt v daném okamžiku , již není podstatou obsahového marketingu, který tak nemůže ručit za to, zda-li z návštěvníka, kterého jsme prostřednictvím obsahu (článků) z oblasti vašeho podnikání , přivedli na váš web , učiní zákazníka nebo klienta. Obsahový marketing však může produkt a tím i značku vystavět. A to na základě toho, že budete poskytovat cenný a relevantní obsah k vašim službám a produktům, které zákazníka PŘESVĚDČÍ nikoli přinutí vám věřit.

Informace o tom, jak se nám daří plnit naše cíle.